Přednáška bude probíhat v herně během ranního provozu.