Zapůjčení herny

Využití centra k dětským oslavám

(uzavřená společnost)

Podmínky využití prostoru

1. Prostor je určen primárně pro akce s dětmi do 6 let.

2. Rezervaci termínu je nutné provést min. 5 dnů předem

3. Provozovatel zpřístupní hernu 30 minut před a 15 minut po sjednaném čase.

4. Klienti ukončí akci nejpozději do 19:00 hodin.

5. Zrušení akce se provádí nejpozději do 9:00 hod. před dnem plánovaného konání na tel. č. 604 388 853.

6. Klienti mají po dobu konání akce k dispozici vybavení herny nebo tělocvičny (+ vždy také kuchyně) a dohlíží na to, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud k poškození dojde, oznámí nájemce tuto skutečnost ihned provozovateli a je povinen uhradit vzniklou škodu.

7. Po domluvě s provozovatelem je možné připravit přinesenou výzdobu, ubrusy, CD přehrávač ap.

8. Po dobu konání akce je přítomen provozní pracovník, který v případě zájmu prodá občerstvení, příp. uvaří kávu.

9. Všichni účastníci respektují Provozní řád zařízení.

V ceně poplatku je zahrnuto využití setkávací místnosti (přízemí nebo patro), kuchyňky, šatny, wc a umývárny (v přízemí nebo v patře), úklid. Přítomen je provozní pracovník, který uvaří kávu, pomůže s přípravou. Zapůjčení prostoru je v rozsahu 3 hodin (15 – 18 hod)