Chci se stát náhradním rodičem

Dětem je nejlépe doma

Chtěli byste pomoci dítěti, které nemůže vyrůstat ve své rodině? Dejte dítěti možnost žít u Vás doma. Bobeš Vám s tím pomůže.

Centrum Rodiny BOBEŠ Bohumín – Kontaktní a informační místo pro zájemce, kteří chtějí pomoci dětem bez rodinného zázemí.

Pěstounskou péči mohou poskytnout také lidé, kteří nežijí v manželském svazku. Konzultace s naším odborným pracovníkem jsou diskrétní, anonymní, nezávazné a bezplatné. Rádi se s Vámi setkáme. Kontaktujte nás.

Kampaň dejme dětem rodinu

Krajský úřad Moravskoslezského kraje ve spolupráci s dalšími organizacemi realizuje od roku 2010 kampaň Dejme dětem rodinu.

Centrum rodiny BOBEŠ se rozhodlo pro podporu náhradní rodinné péče formou kampaně DEJME DĚTEM RODINU.

Základní myšlenkou kampaně je přispět ke změně současné situace dětí v dětských domovech a jiných ústavních zařízeních, podpořit jejich výchovu v náhradních rodinách a zajistit jim patřičné rodičovské vzory. Zároveň je smyslem a cílem kampaně odstranit nedostatečnou informovanost široké veřejnosti o této problematice.

V zájmu každého dítěte je vyrůstat v klidném a harmonické prostředí rodiny. Ne každý z rodičů však může toto zdravé rodinné zázemí svým dětem zajistit. I z tohoto důvodu se mnoho dětí ocitá v ústavní výchově (dětské domovy, dětská centra). Alternativou ústavní výchovy je náhradní rodinná péče, jež může být realizována formou osvojení, pěstounské péče, pěstounské péče na přechodnou dobu, poručenství nebo svěření dítěte do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče.

Centrum rodiny BOBEŠ se aktivně podílí na propagaci kampaně Dejme dětem rodinu. Kampaň propagujeme v rámci různých společenských, kulturních, volnočasových a jiných aktivit, které buď realizujeme sami, nebo se jedná o akce jiných organizací.

Našim cílem je oslovit širokou laickou i odbornou veřejnost a informovat ji o náhradní rodinné péči a dětech, které nemohou, z různých důvodů, vyrůstat ve své biologické rodině.

Více informací o kampani naleznete zde: https://dejmedetemrodinu.msk.cz/

Jak se stát pěstounem

Edukačně-náborová celorepubliková kampaň společnosti Hledáme rodiče má napomoci nejen k celkové osvětě a edukaci o pěstounství, ale také k samotnému náboru pěstounů. Může vám pomoci zorientovat se v problematice náhradního rodičovství.

Pro všechny, kteří o pěstounskou péči projeví zájem, je připravena bezplatná telefonní linka 800 888 245, kde odborníci poskytnou zájemcům veškeré informace a zodpovědí konkrétní dotazy.

Detailní informace o pěstounství jsou dostupné na webu s interaktivní poradnou www.hledamerodice.cz a v tištěné příručce Já pěstoun (http://hledamerodice.cz/jak-na-to/prirucka-ja-pestoun/), kterou si zájemci mohou stáhnout, nebo objednat zdarma.

Dohody a naše doprovázení

1) Našim pěstounům

Uzavíráme s pěstouny dohody o výkonu pěstounské péče.

CR Bobeš je pověřenou osobou sociálně právní ochrany dětí a podle novely zákona o sociálně-právní ochraně dětí uzavíráme dohody o výkonu pěstounské péče s pěstounskými rodinami.

NAŠE MÍSTO VÝKONU SPO (bydliště pěstouna) : správní obvod ORP Bohumín; Dětmarovice; Orlová – Lutyně; Orlová – Město; Orlová – Poruba; Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz; Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky; Ostrava – Slezská Ostrava, katastrální území Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Slezská Ostrava.

V SOUČASNÉ DOBĚ MÁME VOLNOU KAPACITU PRO UZAVÍRÁNÍ NOVÝCH DOHOD.

Stav se však průběžně mění. Informujte se prosím u našich sociálních pracovníků.

Více informací na tel.: 604 800 100 – Mgr. Petra Kalichová, řídící soc. pracovník, ( bobes@bobescentrum.cz )

605 279 797 – Bc. Petra Brzeźniaková, DiS., vedoucí pracovník střediska pro NRP, ( poradna@bobescentrum.cz )

604 519 030 – Bc. Tereza Kalichová, DiS., sociální pracovník, ( poradna@bobescentrum.cz )

Sociální pracovníci jsou pro Vás osobně k dispozici v kanceláři: v pondělí od 14,00 do 16,00 hod. a v pátek od 8,00 hod. do 12,00 hod.

2) Doučování dětí

Máš potíže s učením? Nemáš v okolí nikoho, kdo by ti to vysvětlil? Chceš si zlepšit známku?
Jsme tu pro Tebe! CR Bobeš z.s. nabízí beplatné doučování s odbornými lektory pro děti z náhradních rodin.
Těšíme se na Tebe!
 
2) Klub dětí v pěstounské péči
CR Bobeš z.s. nabízí pěstounským rodinám pravidelný volnočasový klub pro děti vyrůstající v náhradních rodinách.
Tímto zveme děti na zajímavé aktivity jako vaření, kreativní tvoření, tanec, keramiku a deskové hry.
Děti, jste srdečně zváni do našeho klubu, přijďte se podívat, něco vytvořit nebo si jen tak popovídat s kamarády!

Metoda My Backpack

Jsme potěšeni, že se nám podařilo získat licenci na používání metody pro práci s dětmi z náhradní rodinné péče My Backpack. (AKREDITACE MPSV ČR č. 2015/0023-PC/S)

Metoda My Backpack (Můj batůžek) byla vyvinuta v Holandsku a pomáhá dospělým mluvit s dětmi o těžkých tématech, jakými jsou například okolnosti a důvody jejich odchodu z rodiny do dětského domova nebo do pěstounské péče. Metoda pracuje s událostmi v průběhu přechodu dítěte z původní rodiny do náhradní rodinné péče a zaměřuje se na důvody a okolnosti vlastního procesu přemístění dítěte. Děti těmto událostem často dobře nerozumí. Příběh My Backpack nabízí dětem strukturu, díky které mohou o svém příchodu do náhradní rodiny mluvit mnohem otevřeněji, a mohou tak i lépe přijmout a pochopit, proč se ocitli v pěstounské péči nebo v dětském domově. Metoda pomáhá dospělým pochopit, jak děti události kolem přemístění prožívaly, přijmout jejich chování v té době a skutečně naslouchat jejich potřebám. Metoda přispívá k prevenci posttraumatické stresové poruchy dětí umístěných mimo vlastní rodinu. Metoda My Backpack je využívána v mnoha zemích světa – kromě Holandska také ve Francii, ve Švédsku,  na Novém Zélandu, v Austrálii…

Je to metoda vyvinutá ve spolupráci s dětmi a pro děti, dětem i dospělým se líbí a mají z práce s ní radost. Je to metoda, která zohledňuje vnímání a prožívání dětí a rozumí jim.

Speciálně pro děti vyvinuté materiály a techniky My Backpack se líbí dětem i dospělým. Nadchnou je pro práci a zmírňují strach z tématu, které často vyvolává nejistoty či obavy na straně pěstounů a kterému se často jak děti, tak pěstouni právě kvůli nejistotám a strachu vyhýbají.

Metoda je bezpečná tím, že nabízí jasnou strukturu, dává dítěti možnost pracovat na příběhu káčátka a ne svém (dítě promítá svůj příběh do maňáska a může mluvit přímo „jím, maňáskem“). Také práce s počítačem umožňuje sedět vedle sebe – nikdo není výš ani níž a mizí zaběhnutá hierarchie dospělý – dítě. Při práci je možné zcela se vyhnout očnímu kontaktu s dítětem a předejít mnoha způsoby jeho případné retraumatizaci.

Je to metoda, v níž nás vede dítě –  Provází nás příběhem káčátka, ve kterém může cokoliv změnit, „vylepšit“, opravit… A provází nás také svými pocity a potřebami.

Kromě již zmíněného maňáska pracuje metoda také s interaktivním počítačovým programem, knížkou o káčátku a také s emočními kartami, které umožňují další práci s emocemi dle potřeb dítěte.

Pořádáme workshopy pro pěstouny a děti praktické využití metody.

Nabízíme baťůžky, loutky káčátka a emočních karet pro práci s dítětem á 350 Kč (rodiny, které mají v CR Bobeš uzavřenu Dohodu mohou metodu využít zdarma.)

Lektorka Mgr. Petra Kalichová

Další info také na www.mybackpack.cz

Standardy kvality

Poslání aneb ,,Proč jsme tady?“
Našim posláním je pomáhat dětem, které vyrůstají v náhradních rodinách. Podporujeme také jejich pěstouny, které doprovázíme, poskytujeme jim poradenství a potřebnou podporu.

Vize
Vizí Centra rodiny Bobeš je přispívat k rozvoji moderních metod sociální práce s pěstounskými rodinami.

CÍLOVÁ SKUPINA
Poskytujeme pomoc a poradenství dětem vyrůstajícím v náhradních rodinách, které to potřebují, a které se na nás obrátí.

1. pěstouni, poručníci, pěstouni na přechodnou dobu,

2. děti svěřené do náhradní rodinné péče,

3. děti v obtížné životní situaci, kterou nedokážou samy řešit (situace jsou popsány v paragrafu 6 zákona o sociálně – právní ochraně dětí),

Služby poskytujeme pěstounským rodinám, které mají s CR Bobeš uzavřenu Dohodu o výkonu pěstounské péče.

NAŠE MÍSTO VÝKONU SPO (bydliště pěstouna) : správní obvod ORP Bohumín; Dětmarovice; Orlová – Lutyně; Orlová – Město; Orlová – Poruba; Ostrava – Moravská Ostrava a Přívoz; Ostrava – Mariánské Hory a Hulváky; Ostrava – Slezská Ostrava, katastrální území Heřmanice, Hrušov, Muglinov, Slezská Ostrava.

Naše cíle

 

1. Zajistíme vzdělávání každý rok dle specifických potřeb klientů

Pěstouni mají zajištěno vzdělávání, které reaguje na jejich aktuální potřeby. Vzdělávání je praktické a zaměřené na zvyšování dovedností pěstounů.

2. Pomáháme pěstounským rodinám zajistit jimi aktuálně definované potřeby a podporujeme je při naplňování povinností vyplývajících v souladu s doprovázením

Pro děti zajistíme dostatek  vhodných aktivit, které pomohou podpořit jejich zdravý vývoj. Aktivity budou určeny nejen pro děti samotné, ale i pro jejich nejbližší.

3. Zajistíme bezpečné kontakty dětí v pěstounské péči s biologickými příbuznými. Vždy dle potřeb a situace konkrétního dítěte. Zajistíme přitom potřebnou podporu také pěstounům.

Naše zásady

 

1. Zásada podpory samostatnosti

Pro každou rodinu nabízíme takové činnosti a podporu, jakou aktuálně potřebují. Podporujeme samostatnost členů rodiny a stavíme na jejich silných stránkách.

2. Zásada vzájemné spolupráce

Pracovníci organizace v rodinách vystupují přirozeně, bez předsudků a s přirozeným  respektem ke všem členům rodiny, včetně dětí. Pracují s připomínkami a podněty všech členů rodiny.

3. Zásada zájmu a blaha dítěte:

Při poskytování podpory dětem a rodinám ctíme vždy zájem a blaho dítěte, které jsou pro nás nadřazeny nad všemi ostatními zájmy.

SEZNAM ČINNOSTÍ, KTERÉ POSKYTUJEME NA ZÁKLADĚ POVĚŘENÍ

– výkon činnosti podle § 10 odst. 1 písm. a), to je vyhledávání dětí, na které se sociálně-právní ochrana zaměřuje /§ 6/;
– pomoc rodičům při řešení výchovných nebo jiných problémů souvisejících s péčí o dítě /§ 11 odst. 1 písm. a)/;
– pořádání v rámci poradenské činnosti přednášek a kurzů zaměřených na řešení výchovných, sociálních a jiných problémů souvisejících s péčí o dítě a jeho výchovou /§ 11 odst. 1 písm. c)/;
– zřizování a provoz zařízení odborného poradenství pro péči o děti /§ 40/;

Název sídla zařízení: Centrum rodiny BOBEŠ, z.s.
Adresa sídla zařízení: Nerudova 1156, Bohumín;
– uzavírání dohod o výkonu pěstounské péče podle § 47b;
– poskytování odborného poradenství a pomoci žadatelům o zprostředkování osvojení nebo pěstounské péče a poskytování poradenské pomoci fyzickým osobám vhodným stát se osvojiteli nebo pěstouny a osvojitelům nebo pěstounům v souvislosti s osvojením dítěte nebo svěřením dítěte do pěstounské péče /§ 11 odst. 1 písm. d), § 11 odst. 2 písm. c)/
– poskytování výchovné a poradenské péče osobě pečující, s níž pověřená osoba uzavřela dohodu o výkonu pěstounské péče /§ 47b/, při výkonu pěstounské péče a sledování výkonu pěstounské péče; pokud osoba pečující o tuto službu požádá, je pověřená osoba povinna výchovnou a poradenskou péči poskytnout;

Činnosti jsou zaměřeny na děti vyrůstající v pěstounské péči a jejich pěstouny či poručníky.

Uzavíráme Dohody o výkonu pěstounské péče, na základě kterých:

– doprovázíme děti při asistovaných kontaktech s biologickými rodiči a příbuznými

– zajišťujeme hlídání dětí

– organizujeme a zajišťujeme vzdělávací semináře a víkendové vzdělávací pobyty pro pěstouny

– zprostředkováváme poradenství s odborníky (sociální pracovník, psycholog atd.)

– poskytujeme příspěvek na pobyty dětí (tábory apod.)

Nad rámec dohod umožňujeme

– bezplatný pobyt v Miniškolce v Centru rodiny Bobeš

– bezplatné využívání aktivit v Centru rodiny Bobeš

– zapojení do svépomocných skupin (pro děti, náhradní rodiče, prarodiče…)

ETICKÉ ZÁSADY NAŠICH PRACOVNÍKŮ

Zásady při práci s klientem

Pracovník respektuje právo klientů na soukromí, včetně ochrany citlivých a osobních dat. Data a informace vztahující se ke klientovi požaduje s ohledem na jejich potřebnost pro kvalitní zajištění služby, která má být klientovi poskytnuta a informuje ho o způsobu jejich využití.

Pracovník podporuje aktivní účast klienta při hledání možnosti řešení problémové situace, stejně jako jeho samostatnost při realizaci naplánovaných cílů. Pracovník nevnucuje klientovi svá řešení, nabízí však co možná nejkomplexnější obraz a kvalifikované informace, včetně upozornění na důsledky, které se vztahují na jeho rozhodnutí.

Pracovník jedná s klienty s účastí, empatií a respektem.

Pracovník si je vědom svých odborných, profesních i lidských omezení. Pokud nemůže pracovat s klientem sám, předá jej jinému pracovníkovi a informuje ho o dalších formách pomoci.

Zásady ve vztahu ke kolegům a jiným odborníkům

Pracovník si uvědomuje a respektuje individuální odborné znalosti, životní zkušenosti, postoje stejně jako odlišnosti svých kolegů i dalších odborníků, se kterými se při výkonu své práce potkává. Vyhledává a rozšiřuje spolupráci s odborníky a tím se podílí na zvyšování kvality.

Pracovník respektuje rozdílné názory a praktické činnosti kolegů a ostatních profesionálů.  Jestliže má k jejich práci kritické připomínky, podněty čí stížnosti, sděluje jim je na vhodném místě, ve vhodný čas a profesionálním způsobem a to vždy bez přítomnosti klientů.

Pracovník podněcuje a aktivně se zapojuje do diskuzí týkající se eticky problémových oblastí. Je spoluodpovědný za to, že rozhodnutí jeho, jeho kolegů a zaměstnavatele, budou eticky podloženy.

Zásady ve vztahu k zaměstnavateli

Pracovník plní odpovědně své povinnosti, které vyplývají ze závazků vůči zaměstnavateli

Pracovník se snaží aktivně přispívat k ovlivnění pracovních postupů s ohledem na zvyšování úrovně poskytovaných služeb.

Pracovník dbá na odbornou a profesionální úroveň při poskytování služeb a za tímto účelem se vzdělává.

Pracovník respektuje poslání, hodnoty organizace, stejně jako její listiny právní subjektivity a statutární a výkonné orgány Centra rodiny Bobeš a jedná vždy tak, aby podporoval její dobré jméno a rozvoj.

MAPA STANDARDŮ

1. Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

–          Poslání
–          Vize
–          Cílová skupina
–          Cíle
–          Zásady činnosti
–          Rozsah pověření, činnosti Centra rodiny Bobeš
–          Pravidla pro střety zájmů

2. Ochrana práv a chráněných zájmů

–          Zjišťování, informování, vzdělávání zaměstnanců o základních právech a svobodách
–          Příklady ochrany práv v činnosti pověřené osoby
–          Pravidla pro předcházení, porušování základních práv a svobod
–          Postup vůči pracovníkovi v situaci, kdy bylo omezeno či porušeno právo klienta
–          Názor dítěte
–          Ochrana dětí před sy. CAN

3. Prostředí a podmínky

–          Prostředí a prostory

4. Informovanost o výkonu SPOD a činnosti pověřené osoby

–          Informování cílové skupiny o poskytování sociálně-právní ochrany dětí
–          Postupy a pravidla pro odmítnutí klienta
–          Zveřejnění pravidel a postupů

5. Přirozené prostředí

–          Činnosti nabízené v prostorách CR Bobeš z. s.
–          Navazování kontaktu a sociálních vztahů s osobami dítěti příbuznými nebo blízkými
–          zásady pro oblast vyhledávání a navazování kontaktů

6. Personální zabezpečení

–          Organizační struktura – počet pracovních míst, kvalifikační požadavky, pracovní profily zaměstnanců
–          Organizační struktura – počet zaměstnanců
–          Počet zaměstnanců – oprávnění a povinnosti k jednotlivým pracovním pozicím

7. Přijímání a zaškolování zaměstnanců

–          Kvalifikační předpoklady a odborná způsobilost
–          Pravidla pro přijímání a zaškolování nových zaměstnanců
–          Pravidla pro působení osob, které nejsou s pověřenou osobou v pracovněprávním vztahu

8. Profesní rozvoj zaměstnanců

–          Postup pro pravidelné hodnocení zaměstnanců

–          Individuální vzdělávací plán
–          Systém finančního a morálního oceňování zaměstnanců
–          Podpora nezávislého odborníka pro zaměstnance

9. Pracovní postupy

–          Seznam metodik, které organizace využívá
–          Klíčový pracovník
–          Náplň činnosti klíčového pracovníka

10. Dohoda o výkonu PP

–          Pravidla pro uzavírání dohod
–          Změna dohody
–          Zrušení dohody
–          Sledování a hodnocení naplňování cílů dohody
–          Postup plánování průběhu pobytu dítěte v pěstounské péči
–          Vzdělávací plán

11. Předávání informací

–          Informování dítěte a osoby pečující, osoby v evidenci
–          Změna klíčového pracovníka, předávání případu rodin a dětí mezi zaměstnanci
–          Získávání a předávání informací o průběhu výkonu SPO u dětí a rodin

12. Změna situace

–          Pravidla pro situace významných změn
–          Příklady situací, kterou mohou být pro dítě významné a možné postupy práce s dítětem a rodinou
–          Narození dítěte pěstounům
–          Přijetí dalšího dítěte do NRP
–          Nástup do MŠ, ZŠ
–          Změna MŠ, ZŠ, SŠ
–          Obnovení vztahu dítěte v NRP s biologickými rodiči
–          Partnerská krize, případně rozvod náhradních rodičů
–          Vážné onemocnění člena náhradní či biologické rodiny
–          Úmrtí člena náhradní či biologické rodiny
–          Dítě odchází z NRP zpět do biologické rodiny
–          Dítěti, které žije v pěstounské rodině, byla nařízena ústavní výchova
–          Odchod dítěte z rodiny z důvodu dosažení zletilosti
–          Náhradní rodina změnila doprovázející organizaci

13. Dokumentace o výkonu SPO

–          Osobní údaj
–          Citlivý údaj
–          Fotografie, videa, prezentace
–          Založení spisové dokumentace
–          Uzavření spisu
–          Zapůjčení spisu
–          Nahlížení do spisové dokumentace a pořizovaní kopií ze spisu, odmítnutí nahlížení do spisu
–          Obsah spisové dokumentace

14. Vyřizování a podávání stížností

–          Pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností na kvalitu nebo způsob poskytování SPO
–          Pojem stížnost, podnět, námět, připomínka, oprávněná osoba
–          Informovanost o podávání stížností a způsobu jejich vyřízení
–          Záznam a evidence stížností
–          Kontaktní místa a osoby, na které se může stěžovatel obrátit

15. Rizikové, havarijní a nouzové situace

–          Klíčové pojmy
–          Rizikové situace
–          Nouzové situace
–          Havarijní situace

16. Zvyšování kvality výkonu SPO

–          Systém pravidelné revize naplňování SQ
–          Zpětná vazba od cílové skupiny, obce s rozšířenou působností

Celkové znění standardů kvality je k nahlédnutí u sociálních pracovníků (Bc. Petra Brzeźniaková tel.:605 279 797). V případě zájmu o nahlédnutí kontaktujte sociálního pracovníka.

 
Organizace Kontakt Poznámka
OSPOD Bohumín 596 092 139 Orgán sociálně právní ochrany dětí – MěÚ Bohumín
DONA linka 251 511 313 Nonstop

Telefonická pomoc obětem domácího násilí

ROSA 241 432 466

602 246 102

centrum pro týrané a osamělé ženy
Bílý kruh bezpečí 257 317 110 Nonstop

Pomoc obětem trestných činů

Centrum krizové intervence 284 016 666 Nonstop
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy +420 599 455 120 Centrum sociálních služeb Ostrava
Poradna pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy 596 317 575,

777 499 648

Centrum psychologické pomoci – Karviná
MŮŽETE NÁM ŘÍCT SVÉ PŘIPOMÍNKY NEBO STÍŽNOSTI

* Pokud nebudete s naší podporou směrem k Vám spokojeni, máte právo stěžovat si. Vaše názory jsou pro nás důležité a určitě se každou připomínkou, námětem, stížností budeme zabývat. Máte možnost stěžovat si ústně, nebo také písemně (dopis, e-mail). Ve vstupních prostorách centra je umístěna schránka na stížnosti.

* Připomínku, námět, stížnost je možné podat kterékoliv sociální pracovnici. Zabýváme se i anonymním stížnostmi, přestože jsme samozřejmě radši, je-li stížnost podepsaná.

* Budeme se snažit stížnost vyřídit co nejrychleji; nejpozději bude vyřízena do 30 dnů.

* Odpověď na anonymní stížnost zveřejníme na nástěnce v prostorách poradny.

* Můžete si stěžovat také u nezávislých orgánů:

* Krajský úřad – Moravskoslezský kraj, odbor sociálních věcí, oddělení sociálně-právní ochrany (28. října 117, 702 18 Ostrava, posta@msk.cz; tel.: 595 622 148)

* Veřejná ochránkyně práv, Údolní 39, Brno, 602 00, telefonická informační linka: (+420) 542 542 888,E-mail: podatelna@ochrance.cz.

Váš ostrůvek pohody a přátelství

Jsme tu pro Vás již 20 let.
1999 – 2019