Zapůjčení herny

Využití centra k dětským oslavám

(uzavřená společnost)

Podmínky využití prostoru

1. Prostor je určen primárně pro akce s dětmi do 6 let.

2. Rezervaci termínu je nutné provést min. 14 dnů předem. Záloha va výši 50% je splatná na účet. Po jejím uhrazení nabývá rezervace platnost.

3. Provozovatel zpřístupní hernu 30 minut před a 15 minut po sjednaném čase. V případě překročení se doplácí hodinová sazba za každou započatou hodinu.

4. Nájemnce ukončí akci nejpozději do 19:00 hodin.

5. Zrušení akce se provádí nejpozději do 9:00 hod. před dnem plánovaného konání na tel. č. 604 388 853.

6. Nájemce má po dobu konání akce k dispozici vybavení společenské místnosti i kuchyně a dohlíží na to, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud k poškození dojde, oznámí nájemce tuto skutečnost ihned provozovateli a je povinen uhradit vzniklou škodu.

7. Po domluvě s provozovatelem je možné připravit ubrusy, CD přehrávač ap.

8. Všichni účastníci respektují Provozní řád zařízení.

V ceně poplatku je zahrnuto využití společenské místnosti, kuchyňky, nádobí, lednice, mikrovlnné trouby, šatny, wc a umývárny (v přízemí nebo v patře), úklid, umytí nádobí. Přítomen je provozní pracovník, který uvaří kávu, pomůže s přípravou. Zapůjčení prostoru je v rozsahu 3 hodin (15 – 18 hod.)

Aktualizace: červenec 2023