Zapůjčení vzdělávací místnosti

Určeno pro vzdělávací aktivity

Využití a vybavení prostoru

1. Rezervaci termínu je nutné provést min. 5 dnů předem

2. Zrušení akce se provádí nejpozději do 9:00 hod. před dnem plánovaného konání na tel. č. 604 388 853.

3. Klienti mají po dobu konání akce k dispozici vybavení vzdělávací místnosti i kuchyně a dohlíží na to, aby nedošlo k jeho poškození. Pokud k poškození dojde, oznámí nájemce tuto skutečnost ihned provozovateli a je povinen uhradit vzniklou škodu.

4. Vybavení prostoru: Flipchart, dataprojektor, free-wifi, notebook nutno vlastní.

5. Po domluvě s provozovatelem je možné připravit přinesenou výzdobu, ubrusy, CD přehrávač ap.

6. Po dobu konání akce je přítomen provozní pracovník, který v případě zájmu prodá občerstvení, příp. uvaří kávu.

7. Všichni účastníci respektují Provozní řád zařízení.

V ceně poplatku je zahrnuto využití setkávací místnosti (přízemí nebo patro), kuchyňky, šatny, wc a umývárny (v přízemí nebo v patře), úklid. Přítomen je provozní pracovník, který uvaří kávu, pomůže s přípravou.